Granty strażackie

PZ

 

 

ZADANIE PUBLICZNE P.N.: „MODERNIZACJA ŹRÓDŁA CIEPŁA
W REMIZIE OSP W SŁOWIEŃSKU”
FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.