Podsumowanie Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2021

XIII ETSdW

W dniach 21 - 27 września br. odbył się XXVII Sportowy Turniej Miast i Gmin. Podstawowym  celem imprezy była aktywizacja ruchowa jak największej liczby obywateli naszej małej Gminy.
Przez te kilka dni na terenie Gminy Sławoborze odbyły się  imprezy o charakterze sportowo – rekreacyjnym.

Sprawozdanie