DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Urząd Gminy Sławoborze przypomina, że według ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 3a, art. 6m, ust.. 1 -5 ) należy:

  1. 1.pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
  2. 2.w przypadku jakiejkolwiek zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie się liczby osób na danej nieruchomości) należy w ciągu 14 dni od zaistnienia danego faktu złożyć deklarację zmieniającą
  3. 3.w przypadku śmierci mieszkańca istnieje możliwość złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na okres wsteczny (do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia)

Dodatkowo informujemy, że nie można złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku o którym mowa w punkcie 3.