Nowe drogi w Gminie Sławoborze

W wyniku złożenia wniosków o dofinansowanie w sierpniu 2021 roku w ramach Programu Polski Ład, Gmina Sławoborze otrzymała łącznie 5.225.000,00 złotych dofinansowania na realizację następujących inwestycji drogowych w gminie:

1. „Modernizacja dróg gminnych w Gminie Sławoborze: ulicy Spacerowej
i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej w Sławoborzu”;

2. „Modernizacja dróg gminnych w Gminie Sławoborze: ulicy Środkowej
w Sławoborzu oraz w miejscowości Poradz”.

Całkowity, planowany koszt realizacji zadań to łączna kwota w wysokości 5.500.000,00 złotych. Przewidywany termin oddania dróg do użytku to styczeń 2023 roku.

Zapewnienie tak wysokiego poziomu dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych jest dla gminy ogromną możliwością w perspektywie kolejnych lat pod względem utrzymania istniejącej infrastruktury drogowej.

4D