INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI NA KOMPUTERY W RAMACH PROGRAMU „GRANTY PPGR”.

W nawiązaniu do prowadzonego naboru w ramach programu „Granty PPGR”, dotyczącego komputerów dla dzieci z rodzin pegeerowskich, informujemy, że Gmina Sławoborze, będąca wnioskodawcą w naborze, jest po pierwszym etapie weryfikacji wniosku i oświadczeń, które Państwo przekazywali do Urzędu Gminy, w celu wzięcia udziału w projekcie.
W związku z dalszą analizą instytucji zarządzającej nastąpiła konieczność wezwania mieszkańców do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia wskazanego we wniosku krewnego w byłym PGR. Dokumentem potwierdzającym może być: świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub inny dokument wystawiony przez instytucje organów publicznych.

Prosimy mieszkańców o składanie przedmiotowych dokumentów ostatecznie do dnia 03.12.2021 roku. Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów
w wymaganym terminie będzie skutkować odrzuceniem Państwa wniosku.

Sprawa jest bardzo pilna, więc zwracamy się do Państwa o potraktowanie jej
w sposób należyty, z zastosowaniem wszelkiej staranności.