Informacja o uzyskanym dofinansowaniu

Gmina Sławoborze informuje, że w 2021 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n.: ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Sławoborze”, która pochodzi
w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.