Granty Strażackie 2021 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławoborzu

W wyniku przeprowadzonego naboru ofert w ramach „Grantów Strażackich” w roku 2021 przez Województwo Zachodniopomorskie oraz uczestnictwem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławoborzu jako Wnioskodawcy, informujemy, iż zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 10.000,00 złotych na realizację zadania p.n.: „Remont dachu strażnicy OSP w Sławoborzu”.