Zagospodarowanie terenu nad zalewem nieopodal miejscowości Sidłowo

W wyniku realizacji porozumienia pomiędzy Gminą Sławoborze, a Lokalną Grupą Działania – „Powiatu Świdwińskiego", został zrealizowany wspólny projekt polegający na budowie altany rekreacyjnej z bali drewnianych wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu nad zalewem nieopodal miejscowości Sidłowo. Nowe miejsce dla mieszkańców, pełniące funkcję rekreacyjno – sportową, zostało wyposażone w altanę
o wymiarach 7,5 m x 4 m z urządzeniami w postaci dwóch ławostołów wewnątrz oraz dwóch sztuk dodatkowych ławostołów na przyległym, wybrukowanym terenie. Wierzymy, że nowe miejsce przysłuży się naszym mieszkańcom nie tylko pod względem sportowym, podczas organizowanych zawodów wędkarskich, ale także przysłuży się poprawie kondycji i zdrowia poprzez obcowanie z otaczającą naturą.

2a altana Sidłowo

2b altana Sidłowo