WÓJT GMINY SŁAWOBORZE INFORMUJE

Od dnia 13 grudnia 2021 r. do odwołania Urząd Gminy Sławoborze prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie,
w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi.

W celu zminimalizowania ryzyka interesanci przybywający do Urzędu Gminy powinni przestrzegać ogólnie obowiązujących w czasie epidemii zasad bezpieczeństwa, tzn.:
- zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki,
- zachować bezpieczną odległość 1,5 m od innych osób,
- zakładać rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce przy wejściu,
- ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w budynku,
- stosować się do zaleceń obowiązujących w Urzędzie.

Zachęcam Mieszkańców, do załatwiania spraw urzędowych na odległość, za pomocą dostępnych środków komunikacji: telefonu, poczty elektronicznej, platformy e-puap.

Informacje jak skorzystać z możliwości elektronicznego kontaktu można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap

Dokumenty w wersji papierowej można wysyłać tradycyjną pocztą lub wrzucać do specjalnej urny umieszczonej przy wejściu do budynku w godzinach pracy Urzędu Gminy Sławoborze.    

                                                                           
                                                                          

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI URZĘDU GMINY
SŁAWOBORZE

Stanowisko

Imię i nazwisko

Telefon

Sekretariat

Joanna Czarny

94 364 75 59
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Z-ca Wójta,

Promocja Gminy

Tomasz Sękala

94 364 74 76

Sekretarz Gminy

Sylwia Opieka

94 364 74 71

Skarbnik Gminy

Monika Korzeniowska

94 364 74 72

Płace i rozliczenia

Jadwiga Retkowska

94 364 74 73 

Księgowość budżetowa

Alicja Klupieć

94 364 74 73 

Księgowość podatkowa

Małgorzata Chmal

94 364 74 73 

Rolnictwo, wycinka drzew

Jerzy Sobierajski

94 364 74 74

Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, cmentarze

 

Małgorzata Cizio

 

94 364 74 74

Gospodarka komunalna, ochrona środowiska, budownictwo, drogi, zamówienia publiczne

 

Andrzej Bajurski

 

 

 

94 364 74 75

Gospodarka odpadami, aktywizacja zawodowa

Paulina Domańska

94 364 74 75

USC, ewidencja ludności, dowody osobiste

Anna Tyma

94 364 74 78

Obsługa Rady Gminy, działalność gospodarcza

Justyna Włodarczyk

94 364 74 61

Podatki i opłaty lokalne

(Sławoborze, Zagrody)

Irena Wandas

94 364 74 65

Podatki i opłaty lokalne

(pozostałe miejscowości)

Angelika Krysiak

94 364 74 77

Oświata, sport, wydawanie zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

Dorota Sudenis - Wasińska

94 364 74 63

Informatyk

Marek Nikipierowicz

94 364 74 62