Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 21-27.02.2022 roku po raz kolejny obchodzony będzie w Polsce "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

Obchody tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści. Policja świdwińska w ramach realizacji swoich zadań nie tylko inicjuje, ale także współuczestniczy w działaniach podejmowanych na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Funkcjonariusze czynnie włączają się do akcji. Policjanci podczas pełnionych dyżurów udzielać będą kompleksowych porad wszystkim zgłaszającym się po pomoc.

 

Czytaj więcej...