Informacja

Urząd Gminy Sławoborze informuje, że na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zamieszczone są informacje dla obywateli Ukrainy dotyczące legalizacji pobytu i legalizacji zatrudnienia na terytorium RP, w tym w języku ukraińskim.

link do strony: https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy