PUP informuje

Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie informuje , że została uruchomiona nowa zakładka o nazwie Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy. Klikając w tą zakładkę można przejść na stronę https://swidwin.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne :

              rynek pracy w Polsce,

              pomoc w innych obszarach,

              rynek pracy w Unii Europejskiej.

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna również w wersji językowej ukraińskiej.