DRODZY MIESZKAŃCY

DRODZY MIESZKAŃCY, RODZICE, OPIEKUNOWIE, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI O KOMPUTER DLA DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH !!!

 

 

INFORMUJEMY, IŻ ROZPOCZYNAMY AKCJĘ WYDAWANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI DLA DZIECI. W POPRZEDNIM TYGODNIU, W DNIU 13 MAJA, WYDANO 11 KOMPUTERÓW DLA LOSOWO WYBRANYCH RODZIN W CELU UKAZANIA NASZYM MIESZKAŃCOM SKALI PROJEKTU ORAZ WSPÓLNEGO ZAANGAŻOWANIA W REALIZACJĘ JEGO CELÓW. PRAGNIEMY WSZYSTKICH PAŃSTWA USPOKOIĆ
I JEDNOCZEŚNIE ZAPEWNIĆ, ŻE ZAKUPIONY SPRZĘT KOMPUTEROWY OTRZYMAJĄ WSZYSCY OPIEKUNOWIE, KTÓRZY ZŁOŻYLI SWOJE WNIOSKI, KTÓRE ZOSTAŁY POZYTYWNIE OCENIONE. W CHWILI OBECNEJ TRWAJĄ PRACE ZWIĄZANE
Z PRZYGOTOWANIEM ZAKUPIONEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z JEGO PRZEKAZANIEM.
O DALSZYCH CZYNNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z PRZEKAZANIEM SPRZĘTU ZOSTANĄ PAŃSTWO POINFORMOWANI.

 

 

URZĄD GMINY SŁAWOBORZE