Polska Sieć Elektroenergetyczna przyznaje grant dla OSP Rokosowo: jednostka zakupi kamerę termowizyjną oraz czujniki wielogazowe

PSE WsO

Ochotnicza Straż Pożarna W Rokosowie wzbogaci się o nowy sprzęt.

Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi jednostka w Rokosowie zakupi nową kamerę termowizyjną oraz czujniki wielogazowe. 

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. 

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i https://www.wzmocnijotoczenie.pl/