Zwrot Podatku Akcyzowego 2014 II Tura

UWAGA ROLNICY !
Zwrot Podatku Akcyzowego II Tura

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Sławoborzu, ul. Kolejowa 8.

 

Do wniosku należy załączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1-31 października 2014 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 81,70 zł.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy w Sławoborzu, ul. Kolejowa 8 lub na stronach internetowych urzędu: www.slawoborze.pl (w zakładce ?wzory formularzy?), lub bip.slawoborze.pl w zakładce ?Nowości w rolnictwie?.

Więcej informacji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2014 r. dostępnych jest na stronie internetowej Ministertwa Rolnictwa   https://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Zwrot-podatku-akcyzowego