„Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, siłownia napowietrzna w Sidłowie.

W dniu 20.09.2019r w Sidłowie ( Gmina Sławoborze) odbyło się uroczyste otwarcie siłowni zewnętrznej, którego dokonał Wójt Sławoborza Pan Marcin Książek wraz z Panią Sołtys Mirosławą Bączek. Pomimo deszczu, mieszkańcy zorganizowali wspólne grillowanie oraz zabawki dmuchane dla dzieci, a dla miłośników słodkości - watę cukrową.

Realizacja inicjatywy przyczyniła się do zwiększenia aktywności fizycznej mieszkańców, integracji oraz poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata-2014-2020.

 RSnAI 1

RSnAI 2

RSnAI 3

RSnAI 4

RSnAI 5

RSnAI 6

RSnAI 7