Harmonogram wywozu segregowanych odpadów komunalnych na rok 2018

HWO 2018a 1

HWO 2018a 2