Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową stroną Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Sławoborzu:

https://gokslawoborze.pl/

 

 

Historia

 

W Domu Kultury pod kierunkiem instruktorów działały 3 sekcje: plastyczna, wokalna oraz tenisa stołowego. Młodzi wokaliści w szczególności Marcin Tyma, Marta Tyma oraz Anna Orenczak brali udział w wielu koncertach z powodzeniem nie tylko w Sławoborzu, są również laureatami na szczeblu wojewódzkim Przeglądu Piosenki Dziecięcej, Konkursu „Wygraj Sukces”, czy też Famy 2001 – Kołobrzeg – imprezy o zasięgu krajowym.

 

Marcin Tyma – jest laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali piosenki, w których brał udział od szóstego roku życia. Do jego osiągnięć można zaliczyć m.in. zdobycie II miejsca w konkursie „Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu oraz tytuł laureata Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Włoskiej „La Scarpa Italiana” w Wyrzysku. Od 2009 roku prezntuje swój talent na deskach warszawskiego Teatru Studio Buffo pod kierownictwem Janusza Józefowicza oraz Janusza Stokłosy.

 

Prowadzący zajęcia artystyczne w Domu Kultury w latach przeszłych :

 

Pani Zdzisława Bocheńska – zajęcia teatralne

Pani Zofia Paszczak – zajęcia wokalne

Pan Andrzej Bocheński – zajęcia plastyczne (malarskie)

Pan Czesław Łyskawka – sekcja brydża

Pan Zbigniew Śmigasiewicz – sekcja tenisa stołowego

 

 

Gminę Sławoborze wysławił również Pan Witold Machaj z Lepina, który swoimi pięknymi haftami zdobył Złote Malwy na Przeglądach Twórców Ludowych w Drawsku Pomorskim i Darłowie. Jan Stadnik z Rokosowa swój talent przejawił poprzez malowanie obrazów olejnych.

 

Działalność Domu Kultury w Sławoborzu

 

W sali istnieje możliwość zorganizowania konferencji lub szkolenia z możliwością podania posiłku dla 120 uczestników. Jest obiektem posiadającym salę widowiskową z pełnym wyposażeniem, zapleczem kuchennym oraz pomieszczeniem kawiarnianym.

W Domu Kultury regularnie odbywają się zajęcia taneczne oraz Fitness prowadzone przez Panią Agnieszkę Olszak.

 

W Domu Kultury odbywa się wiele imprez środowiskowych, kulturalnych, oświatowych i sportowych m.in. :

 

 

 

 

W Domu Kultury organizowane są widowiska teatralne z całej Polski dla mieszkańców gminy, kabarety, pokazy artystyczne, przedstawienia cyrkowe na stadionie sportowym i wiele innych. Organizowane są również konkursy plastyczne z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla dzieci i młodzierzy, któe cieszą sięogromnym powodzeniem. Dom Kultury wspiera zawody organizowane przez Koło Wędkarskie „Liścień” w Sławoborzu, OSP, Koło CARITAS, Grupy Tańca „Pasja”i wielu innych, które odbywają się w sali , jak i w plenerze. Podczas ferii zimowych oraz wakacji letnich w Domu Kultury organizowane są różnorodne atrakcje dla najmłodszych mieszkańców gminy, są to m.in. wyjazdy, wycieczki rowerowe, zajęcia taneczne, muzyczne, językowe, plastyczne oraz wokalne. Występy teatralne a także koncerty.

 

Imprezy finansowane są z budżetu gminy, część z nich finansuje Rada Sołecka, rzeczowo oraz finansowo wspomagają również sponsorzy, a ponadto, jak co roku, Powiat Świdiwński udziela z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez objętych Powiatowym Kalendarzem I mprez Kulturalnych i Sportowych.

Przebieg wszystkich wydarzeń z terenu Gminy Sławoborze dokumentowany jest w kronikach Gminnych. Kroniki są udostępniane podczas odbywających się uroczystości w Domu Kultury.

 

 

W Domu Kultury odbywają się również m.in. :

 

 

W Domu Kultury poza imprezami organizowanymi na miejscu sekcje artstyczne biorą czynny udział w przeglądach powiatowych oraz rejonowych np. recytatorskie przeglądy powiatowe, ARA – taneczny przegląd powiatowy, wielokrotne Turnieje Tańca m.in. w Białogardzie oraz Sławnie gdzie reprezentatami są tancerze grupy tańca „Pasja” prowadzeni przez Instruktor Panią Agnieszkę Olszak. Aktywnie uczestniczymy w Powiatowym Święcie Plonów, poprzez przygotowanie stoiska gminy, występów artystycznych promujących lokalne sekcje kulturalne, darów na ołtarz oraz udział w konkursie wieńca dożynkowego.

 

 

Biblioteka

 

Biblioteka w Sławoborzu czynna jest w godz. od 11:00 do 19:00 w poniedziałki i środy od 8:00 do 16:00 we wtorki, czwartki oraz piątki. Księgozbiór biblioteki to 12.915 książek książek. W bibliotece znajduje się 13 tytułów czasopism różnego rodzaju, są to czasopisma dla młodzierzy, dzieci, najmłodszych a także dla dorosłych. Ponadto w bibliotece znajdują się 4 stanowiska przy komputerach stacjonarnych oraz 7 stanowisk przy laptopach z bezpłatnym dostępem do internetu. Podczas ferii zimowych organizowane są zajęcia dla dzieci. Nr tel. - 94 36 47 464