drodzy

 

 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Wykaz punktów zbierających przeterminowane leki

Wykaz podmiotów odbierąjacych odpady komunalne od właścicieli nieruchomośći

Informacja o osiągniętych przez Gminę Sławoborze w 2013 roku wymaganych poziomach recyklingu

Informacja o osiągniętych przez Gminę Sławoborze w 2014 roku wymaganych poziomach recyklingu

Informacja o osiągniętych przez Gminę Sławoborze w 2015 roku wymaganych poziomach recyklingu

Informacja o osiągniętych przez Gminę Sławoborze w 2016 roku wymaganych poziomach recyklingu

Informacja o osiągniętych przez Gminę Sławoborze w 2017 roku wymaganych poziomach recyklingu

Informacja o osiągniętych przez Gminę Sławoborze w 2018 roku wymaganych poziomach recyklingu

Informacja o osiągniętych przez Gminę Sławoborze w 2019 roku wymaganych poziomach recyklingu,

Informacja o osiągniętych przez Gminę Sławoborze w 2020 roku wymaganych poziomach recyklingu

Informacja o osiągniętych przez Gminę Sławoborze w 2021 roku wymaganych poziomach recyklingu

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławoborze

 


 

Uchwały:

Uchwała Nr IV/29/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/116/16 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 06.07.2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sławoborza

Uchwała Nr IV/28/18 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/173/13 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 25.03.2013r. w zakresie ustalenia nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych

Uchwała nr XVIII/110/16 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Zał. nr 1 do uchwały uchwała nr XVIII/110/16 - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławoborze

Uchwała nr XVIII/111/16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Zał. nr 1 do uchwały nr XVIII/111/16 - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XVIII/112/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Uchwała nr XVIII/113/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze

Uchwała nr XVIII/114/16 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XVIII/115/16 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca