Druki podatkowe obowiązujące od 01.07.2019 r.

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

IN-1 (1) - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 (1) - Dane pozostałych podatników

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

DN-1 (1) - Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Podatek rolny - osoby fizyczne

IR-1 (1) - Informacja o gruntach
ZIR-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3 (1) - Dane pozostałych podatników

Podatek rolny - osoby prawne

DR-1 (1) - Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Podatek leśny - osoby fizyczne

IL-1 (1) - Informacja o lasach
ZIL-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowania
ZIL-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3 (1) - Dane pozostałych podatników

Podatek leśny - osoby prawne

DL-1 (1) - Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2 (1) - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

 

 

Inne:

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Oświadczenie o przeniesienie pozwolenia na budowę.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.
Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości.
Wniosek o pozowlenie na budowę.
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.
Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę.
Wniosek o wydanie decyzji o zmiaine pozwolenia na budowę.
Wniosek o wydanie dziennika budowy.
Zaświadczenie o wydaniu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
Zgłoszenie robót budowlanych.
Zgłoszenie rozbiórki.